เกี่ยวกับแบบประเมิน EF วัยรุ่น

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมามีความท้าทายอย่างมากในการวัดผลการคิดเชิงบริหาร จึงมีการแบ่งทักษะรายด้านการคิดเชิงบริหารให้ชัดเจนขึ้นให้แตกต่างกันไปตามแนวคิดหรือเครื่องมือที่ใช้วัดผล

เพิ่มเติม...
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ EF วัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่เป็นรอยต่อจากเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งฮอร์โมนและด้านร่างกายที่ต่อเนื่องจากการเจริญเติบโตของระบบประสาทและสมองที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

เพิ่มเติม...